Medium, miedium, Mediumschap??

Medium, miedium, mediumschap, psychic, psychometrie, spiritualiteit, spiritisme & spiritualisme.... Om tureluurs van te worden van al die termen! Wat is nou in hemelsnaam wat?!? En wie voorspelt jouw toekomst? Hieronder zal ik het allemaal voor je ontmystieken (ik weet het, het is geen echt woord) zodat je ‘t daarna kan helder-zien!

– 10 minuten leestijd.

Wat is spiritualiteit?

Spiritualiteit is de persoonlijke reis, de weg naar binnen. Wie ben ik? Wat is aangeleerd gedrag? Wat is mijn ware kern? Wie zijn wij? Wat is God? De Bron??

Spiritisme & Spiritualisme

Spiritisme & Spiritualisme zijn tegenwoordig (bijna) synoniemen van elkaar.
Vroeger waren er nog wel verschillen tussen de spiritisten en de spiritualisten, zoals de aanhangers van beide stromingen genoemd worden. Spiritualisten noemen het een religie en spiritisten spreken liever van een wetenschappelijke quest, Mens & de Bron. Spiritualisten geloofde oorspronkelijk niet in reïncarnatie en de spiritisten op hun beurt sloten het niet uit. Tegenwoordig zijn er vele spiritualisten die wel in reïncarnatie geloven en spiritisten die het uitsluiten. Ook de verschillende overtuigingen of dier & natuur wel/niet een ziel zouden zijn vervaagd steeds meer. Spiritualisten zijn ervan overtuigd dat elke ziel in de kern liefde is. Spiritisten daarentegen zijn daar niet (altijd) van overtuigd. Maar ook daar zijn vele spiritisten inmiddels van mening veranderd. Al met al is er een grote overlap ontstaan.

De mens is steeds meer voor zichzelf gaan invoelen ‘hoe of wat’ (Hallelujah!) ongeacht onder welke term men zich schaart. Want laten we eerlijk zijn… er is werkelijk NIEMAND op deze hele aardkloot die je kan vertellen hoe het exact in elkaar steekt! Maar wat zij dus gemeenschappelijk hebben is dat beide overtuigd zijn in leven na de dood en dat er communicatie mogelijk is na de fysieke dood. Zij hebben beide de overtuiging dat elk mens een ziel met een lichaam is. Zielen waarmee tijdens leven op aarde en na de fysieke dood communicatie kan plaatsvinden. Mensen die die communicatie tot stand kunnen brengen noemen we mediums.

Wat is Mediumschap?

Mediumschap is de vertaling naar buiten. Deze vertaling uit zich in de eerste plaats in ‘t liefdevolle Zijn.
Zeker van mediums die ervan overtuigd zijn (en uitdragen) dat onze kern liefde is, mag je dat verwachten. Het is tenslotte wel ‘practice what you preach’, nietwaar?!
Tevens kan die vertaling gaan via de overdracht van energie, denk hierbij aan healing. En uiteraard is die vertaling ook verbaal tijdens de contacten die een medium vertaald. (We zijn nog niet zover dat we gehele sessies telepathisch door kunnen zenden..). Mediumschap is dus de vertaling naar buiten.
Het doorgeven van hetgeen de andere wereld IS (liefde) en wil delen (healing) en wil vertellen. Kort gezegd; Mediumschap is de vertolking van de ziel (van levenden en overledenen) en tevens de bewijsvoering van leven na de dood.

Elk contact met een overledene mag je overigens beschouwen als een experiment om leven na de dood proberen te bewijzen. Een goed getraind medium zal altijd objectief blijven. Nooit zijn/haar eigen persoonlijke overtuigingen over dat leven na de dood aan de ander opleggen. Maar middels hard werken sterke en liefdevolle bewijzen (door)geven zodat men zelf een eigen conclusie kan trekken.


Spiritualiteit ‘beleven’, de reis naar binnen, hoeft niet samen te gaan met het Mediumschap.
Je kan je hele leven via allerlei wegen opzoek zijn naar je ware Zijn, God, de Bron (geef het een naam) zonder je met het Mediumschap bezig te houden. Je verdiepen in spiritualiteit begint dus altijd bij jouzelf en gaat ook altijd in eerste instantie over jou. Wie ben jij? En hoe dichter je bij je Zelf komt, hoe dichter je als vanzelf bij de ander komt. Wat zijn wij? Het is de spirituele groei van bewustzijn, van ik naar wij. Spiritualiteit is voor iedereen. Elk mens is (bewust of onbewust) sowieso op zijn eigen spirituele reis (het leven!) maar kan zich daar dus ook bewust(er) in gaan verdiepen.


Andersom is dat een heel ander verhaal.
Goed mediumschap kan niet geleerd of getraind worden zonder de weg naar binnen, zonder spiritualiteit! Hoe wil je leren andere zielen goed te verstaan als je dat deel diep in jou negeert en ontloopt? Keihard werken om het hardnekkige aangeleerde gedrag (ego) af te leren hoort daarbij. Leren luisteren naar de ziel en niet meer naar dat dominante en saboterende ‘stemmetje’. Natuurlijk kan je enkel koude technieken leren maar dat resulteert altijd in een oppervlakkig medium, wat we in vakjargon ook wel een ‘koud medium’ noemen. Eén die dan ‘klinkt’ als een piano zonder al teveel toetsen… dus met zeer beperkt geluid en gevoel.. Hooguit lukt een ‘Vader Jacob’ maar het zal nooit een ‘Moonlight Sonata’ van Beethoven worden die elke ziel beroert…

Mediumschap is van én voor iedereen!

Mediumschap is dus de taal van de ziel én de vertolking daarvan naar buiten. Elk mens is een ziel met een lichaam zoals een bestuurder met een voertuig. Mediumschap is dus je oertaal weer leren. Ik zeg ‘weer’ omdat dit je is afgeleerd vanaf de dag dat je op aarde geboren werd. Je bent de aardse taal gaan leren, de taal van het brein. Totdat je op een dag vergat wat je werkelijk bent, de liefdevolle en gevoelige ziel, en je je oertaal bijna niet meer verstaat en spreekt.

Niet één ziel is verheven boven de andere of uitverkorene.
Wij zijn allen gelijk en hetzelfde, de ziel. En dus is je oertaal voor iedereen weer te leren en te trainen. Toch zijn er hier uitzonderingen op. Dit zijn de mensen waarvan het lichaam dusdanig zwaar beperkt is door een lichamelijke en/of verstandelijke beperking dat een leerweg of uiteindelijke vertaling naar buiten onmogelijk maakt. En de mensen die de last dragen van een psychiatrische aandoening. Voor deze laatste groep kan het zelfs gevaarlijk zijn voor de bevordering van hun geestelijke gezondheid. Deze twee groepen zijn uiteraard wel de ziel net als ieder ander!!! En vaak zijn zij van nature veel gevoeliger gebleven dan mensen zonder deze beperkingen. Maar maakt het leren en/of uitvoeren van het mediumschap door de beperkingen van het lichaam onmogelijk of zelfs gevaarlijk. Ben je zo gelukkig dat je geen beperkingen zoals hierboven omschreven hebt? Dan ben je een medium in de dop!

Wat is een Medium?

Als eerste dit; In Nederland spreken we ‘medium’ uit als mee-die-jum en niet op de manier zoals je biefstukje gebakken wilt hebben ‘mie-die-jum’. Mie-die-jum is de Engelse uitspraak en betekent bij ons in Nederland over het algemeen ‘halfgaar’. De grappen daarover liggen natuurlijk voor het oprapen en ook mee-die-jums zelf kunnen daar meestal wel smakelijk om lachen. Noem je een Nederlands medium in het bijzijn van andere (NL) mediums een mie-die-jum dan zullen zij zeker even een grijns onderdrukken. Enfin, een medium is dus een persoon die communiceert met alle zielen, met eigen en die van de ander, levend én overleden. Een goed getraind medium is in staat om bewijs te voeren over het leven van de levende én van de aanwezigheid van de overledenen (zoals bv werk, manier van overlijden, gedeelde herinneringen e.d.). Enkel een “Je moet de groetjes hebben van je oma” is geen mediumschap.


Wat is een Trance Medium?
Een Trance Medium is precies hetzelfde dan het Medium hierboven. Trance, in alle stadia, van dagdroomstaar tot dieptrance, is de basistechniek van het Mediumschap. Elk medium gaat dus tijdens de ervaringen in meer of mindere staat van trance. Trance, klinkt heel spannend maar is een heel natuurlijke staat van bewustzijn voor elk mens. Tijdens de momenten dat je iets op de automatische piloot doet (zonder nadenken) ben je al in een lichte vorm van trance.

Wat is een Spiritueel Medium?
Dat is hetzelfde als de twee hierboven. Mediums werken met de spirituele wereld, het ongeziene, de ziel. Het woord ‘spiritueel’, afgeleid van Spiritus (Latijn voor Geest) is dus enigszins overbodig. We zeggen ook niet Verdediging Advocaat.

Wat is een Psychic?

Psychic werken is werken met levenden. Wat verteld de ziel van de ander? Een psychic kan je dus alles over jouw leven vertellen en je op je levenspad helpen door je inzichten te geven. Inzichten die je dus diep van binnen (in de ziel) al weet maar waar het hoofd vaak keihard overheen schreeuwt. Een goed getraind psychic kan je met feiten de plattegrond van je leven voorspiegelen zodat je zelf in gaat zien welke patronen je loopt en dus in welke valkuilen je telkens stapt. Met het zicht op de verhelderende ‘plattegrond’ mag de ontvanger zelf actie ondernemen of niet. Daar draagt de ontvanger eigen verantwoordelijkheid voor. Mediums adviseren niet, zij zijn geen therapeut of coach.

Een goed getraind psychic zal je ook nooit losse flodders geven als; ‘Je houdt van softijs, je rijdt in een rode auto, en denkt aan vakantie’ o.i.d. Tevens kan een goed getraind psychic met gemak on point jouw verleden induiken en je de situatie(s) omschrijven. Daarnaast kan een goed getraind psychic alle energie ‘lezen’ (als in aanvoelen en vertalen) van bijvoorbeeld voorwerpen en plekken en dat heet Psychometrie. Psychometrie is dus puur een psychic discipline waar doorgaans geen intelligentie vanuit de andere wereld aan te pas komt. Tenzij beoefend door een medium die dan naast de aardse informatie tevens met bewijzen vanuit de andere wereld komt. Psychometrie werd vroeger veel gedaan. Tegenwoordig wordt het gedaan als warming up tijdens het trainen. Want psychics hebben helemaal niets nodig behalve hun gevoel en de getrainde skills. Psychic is één van de facetten van het gehele mediumschap.


Elk goed getraind medium is een goed getraind psychic.
Dit omdat psychic het dichts bij onze natuur ligt en dus het makkelijkst te leren is. Ook omdat er minder vertrouwen in eigen kunnen en de andere wereld voor nodig is. Met de nodige training kan ieder mens dus een fantastisch psychic worden! En een goed getraind psychic vermogen kan in allerlei beroepen van pas komen! Denk bijvoorbeeld aan beroepen in de zorg, coaching, psychologen, managers, docenten, begeleiders, artsen, advocaten en vele andere beroepen waar het fijn is om de ander goed aan te voelen. Je kan dus je psychic vermogen trainen en niets met communicatie met overledenen doen.


Niet elke psychic is een (goed getraind) Medium.
Ook hier weer een ander verhaal. Voor de communicatie met overledenen komt zoveel meer bij kijken. Nog meer spiritualiteit (dus naar binnen, dichter bij de Bron) nog meer vertrouwen (al lerende bouw je dat op) en nog véél meer technieken. En dit alles om tot die liefdevolle maar scherpe bewijsvoering te kunnen komen. Het is het pure spul zeg maar. Toch is ook deze fantastische skill voor iedereen te leren!

Wat is dan een Helderziende?

All of the above. Helderziende is een term in de volksmond echter is het slecht één van de ‘helders’.
Naast helderzien is er ook heldervoelen, helderhoren, helderproeven, helderruiken en helderweten. Bij ieder mens zijn al deze helders (latent) aanwezig. Bij de mensen zoals hierboven omschreven zijn één, meerdere of alle ‘helders’ doormiddel van training of autodidact sterker ontwikkeld (gebleven) dan gemiddeld. Uiteindelijk is het voor iedereen mogelijk om alle helders even krachtig en volledig te ontwikkelen en zo een sterk Psychic of zelfs Medium te worden.

En dan nog dit. Wat is waarzeggerij?

Waarzeggerij is middels allerlei divinatie systemen zoals (tarot & orakel)kaarten, theeblaadjes, rune stenen, roet, handlezen, pendelen, koffiedik en vele, vele andere divinatie systemen de toekomst voorspellen. Vrij vlot kan je zo’n divinatie systeem aanleren en ermee aan de slag gaan. Dit kan je doen met en zonder gebruik te maken van je natuurlijke psychic vermogen (dat in ieder mens schuilt). Helemaal leuk natuurlijk maar is héél iets anders dan Mediumschap! Het mediumschap echt goed onder de knie krijgen kost jaren van leren en training. Te meer ook omdat die innerlijke reis erbij gemaakt wordt. 


Mediums kunnen in het verleden kijken en dus ook in de toekomst (zonder divinatie systeem) echter is voorspellen NOT DONE voor een medium. Mediums houden zich bezig met liefde en het leven (niet met de fysieke dood zoals vele denken). Het leven dat geleefd is, het leven dat NU geleefd wordt en hoe zij ZELF voelen hoe het eigen leven in te vullen en hun liefde te verspreiden. Mediums geloven in eigen verantwoordelijkheid voor eigen handelen en leven. Middels het nemen van eigen verantwoording voor keuzes en handelen leren we via introspectie en ontdoen we ons van ons (saboterende) ego. Het is een weg naar innerlijke kracht, liefde en zelfliefde. Voorspellen en/of adviseren wat te doen, die eigen verantwoording van de ander dus wegnemen, is niet hun tak van sport. Een goed getraind medium geeft heldere inzichten over verleden & het nu. Daarmee kan de ander zelf de verantwoording over keuzes in toekomst op zich nemen.

Een medium vragen je toekomst te voorspellen

Is ongeveer hetzelfde als dat je aan een Michelin Top Chef vraagt jouw zelfgemaakte prakkie op te warmen… Sorry, maar dat kan je heel goed zelf. Jij weet heel goed wat er in je Tupperware bakkie zit, hoe het (weer) zal gaan smaken én wat je te doen staat als je het recept wilt verbeteren. Met alle respect maar daar branden wij onze vingers niet aan. Maar… heb je behoefte aan een exquise biologisch 6 gangen menu waarvan je smaakpapillen gaan jubelen? Waarin alle gezonde voedingstoffen zitten waar je behoefte aan hebt? Een ervaring opdoen waardoor je zelf gaat inzien wat je normaliter at en hoe je voortaan echt goed voor jezelf kan gaan koken (zorgen)?
Schuif dan aan my love & be our guest of honor!!

– Anoeska Coopman – HemelsWijs

Deel "Medium, miedium, Mediumschap??" op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geen producten in de winkelwagen.