Disclaimer

  • Elk mediamiek contact/consult moet beschouwd worden als experiment en er kunnen daardoor geen garanties gegeven worden over de resultaten.
  • Iedere cliënt is zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van de inhoud van een consult/sessie. Acties en keuzes die gemaakt worden naar aanleiding van een consult/sessie zijn dus ook geheel de verantwoording van de cliënt zelf.
  • Een medium voorspelt geen toekomst maar reikt slechts toekomstmogelijkheden aan.
  • Een medium is geen arts en zal zich dan ook niet uitlaten over de fysieke conditie van de cliënt.
  • Een medium is geen psycholoog of psychiater en kan een cliënt dusdanig geen hulp bieden bij psychologische of psychiatrische condities. Een consult/sessie vervangt de reguliere geneeskunde c.q. hulpverlening niet!
  • Het medium wijst iedere vorm van aansprakelijkheid in deze af. Door het aangaan van een consult/sessie verklaart de cliënt zich akkoord met de in deze disclaimer opgenomen voorwaarden.

Disclaimer hemelswijs.nl

Mediumschool Amsterdam HemelsWijs & Praktijk Anoeska Coopman (Kamer van Koophandel: 53375106 ), hierna te noemen HemelsWijs, verleent u hierbij toegang tot hemelswijs.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

HemelsWijs behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

HemelsWijs spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HemelsWijs.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HemelsWijs nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HemelsWijs. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HemelsWijs, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Geen producten in de winkelwagen.