Demonstratie Mediumschap

Contact met overledenen vanuit het hiernamaals

Vele mensen denken “dood is dood”. Een medium ziet het als zijn/haar taak het tegendeel te bewijzen. En dus de mensen vanuit de Spirituele Wereld, oftewel het hiernamaals, een “stem” te geven.

Een demonstratie Mediumschap is een prachtige gelegenheid om deze ontmoetingen tussen de twee werelden te ervaren. Doorgaans zijn zij troostend en ontroerend voor de mensen die een dierbare missen. Maar ook ontzettend boeiend om mee te maken voor mensen die opzoek zijn naar het antwoord op de vraag: Is er leven na de dood?

Klik hier voor de agenda demonstraties Mediumschap bij HemelsWijs.

Hoe verloopt een demonstratie Mediumschap?

Een medium maakt tijdens de demonstratie verscheidene contacten met overledenen uit de Spirituele Wereld. Bij elk contact dat het medium maakt zal er specifieke en gedetailleerde informatie worden doorgegeven over de overledene.

Dit is van groot belang, zodat het snel duidelijk is om wie het gaat, dus met wie het medium contact heeft. Niet altijd maar dikwijls weet het medium ook te vertellen voor wie deze persoon komt in de zaal.

Zodra er is vastgesteld om wie het gaat én daarmee dus voor wie het contact is, volgt er informatie over het leven van de overledene.

Daarna volgt er vaak informatie over gebeurtenissen ná het overlijden van deze dierbare. Dit is om te bewijzen dat men ook na de stoffelijke dood contact met hun dierbaren hier blijft houden.

Het kan gebeuren dat er informatie, over de overledene, wordt gegeven die de ontvanger niet weet, maar wat wel is na te vragen. Op die manier wordt bewezen dat het medium geen gedachten leest maar direct contact heeft de overledene.

Uiteindelijk wordt elk contact afgesloten met het doorgeven van een boodschap of advies van de overledene voor de ontvanger in kwestie.  Een demonstratie Mediumschap is altijd doorspekt met liefde, respect en integriteit.

Voor alle duidelijkheid; een Medium bepaald niet wie er vanuit de Spirituele Wereld doorkomt. Ook is het onmogelijk om tijdens een demonstratie voor een groot publiek om voor elke bezoeker een contact te leggen. Wil je echt verzekerd zijn van een contact dan is een privé consult daar een mooie gelegenheid voor.

Geen producten in de winkelwagen.